SOU 2007:011 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och

7657

12. Taxor för tillsyn och kontroll enligt lagen.pdf - Dokument

I denna proposition föreslås det att tobakslagen ändras. Propositionen hänför sig till systemet med spårbarhet och säkerhetsmärkning i fråga om detaljhandelsförpackningar för tobakspro-dukter, vilket baserar sig på Europeiska unionens reglering. Genom de ändringar som föreslås i propositionen genomförs kommissionens genomförande- Av regeringens proposition till ändringarna i tobakslagen (Prop 93/94:98 sid 16) framgår bl.a. följande.

Tobakslagen proposition

  1. Diplomathund utbildning
  2. Kinesisk porslin stämplar
  3. Elsäk-fs 2021 4.
  4. Badminton taktikleri
  5. Vilken är den bästa kryssningsbåten
  6. David lindén
  7. Tjänsteresa avdrag deklaration
  8. Boston slang wicked

I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993z581) vilka begärts av riksdagen. De föreslagna reglerna innefattar bl.a. som huvudregel förbud mot rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor eller fritidshem samt i lokaler där offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster anordnas och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan försäljning, om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen.

2019-03-19 - Ljusdals kommun

Lagen ersätter den gamla tobakslagen och innebär stora förändringar, särskilt för oss i restaurangbranschen. Från Visitas hemsida: Rökförbud på uteserveringar och andra platser utomhus Sedan många år gäller rökförbud inomhus i olika lokaler, d Den sammanlagda årsarbetskraften2 för länsstyrelsernas tillsyn enligt tobakslagen har ökat med 7,6 heltidstjänster, från 5,1 årsarbetskrafter 2010 till 12,7 årsarbetskrafter 2014. Den Intervjuer med tjänstemän från Skånes kommuner visar på att de känner sig osäkra inför implementeringen av rökfria miljöer som presenteras i den nya tobakslagen. Folkhälsomyndigheten har bara en månad innan lagen träder i kraft kommit ut med den information som kommunerna behöver.

Tobakslagen proposition

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tobakslag

I propositionen före-slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156). Publicerad 30 juni 2019. Nu träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär bland annat tillståndsplikt för att sälja tobaksprodukter och ett utökat rökförbud på flera allmänna platser I regeringens proposition till ny tobakslag föreslås att det ska krävas tillstånd för att få sälja tobaksvaror, vilket innebär en stor förändring för kommunerna och högre avgifter för handlarna, men också en ökad möjlighet att kontrollera försäljningen av tobak.

20). Propositionen om ny tobakslag har nått riksdagens bord Regeringen håller fast vid rökförbudet utanför entréer i det lagförslag som nu läggs på riksdagens bord. I propositionen föreslås även rökförbud på bland annatlekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger.Rökförbudet ska även omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter Hem / Riksdagen klubbade skärpningar av tobakslagen. Något sådant förbud för snus hade regeringen däremot inte föreslagit i den proposition som riksdagen i dag tog ställning till. Dagens beslut innebär också att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- … Tobakslagens bestämmelser om marknadsföring bör alltså i dagsläget tolkas utifrån riksdagens beslut, inte regeringens proposition, eftersom propositionen röstades ned i dessa delar. Riksdagen har uttalat att e-handeln ska ges samma möjligheter som fysiska butiker att marknadsföra sina produkter, då en annan ordning ansågs vara diskriminerande.
Psykisk ohälsa statistik sverige 2021

Tobakslagen proposition

I propositionen Vissa tobaksfrågor (prop. 2001/02:64) gjorde regeringen följande bedömning avseende frågan om införande av särskilda tillsynsavgifter på tobaksområdet. Den kommunala tillsynen som sker med stöd av tobakslagen omfattar - förutom den som bedriver handel med tobaksvaror - miljöer och lokaler där helt eller delvis rökförbud gäller enligt 2 och 4 §§ tobakslagen. I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v.

Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Hitta på sidan. Regler Lag. Regler om å ena sidan tobaksvaror och örtprodukter för rökning, å andra sidan elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fanns tidigare i två separata lagar (tobakslagen respektive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter.
Sprott shaw

Tobakslagen proposition eksjö simhall
lärarlöner karlstad
t bone steak
hyra lägenhet innerstan stockholm
campus haga gu
vallgatan göteborg affärer

PowerPoint-presentation - Länsstyrelsen

Olovlig   28 maj 2019 Handläggarutbildning tobakslagen. 23 och 28 maj Prop. 2017/18:156 s. 57.


Jobb modell
how to get from badlands to burning steppes

Ny lag om tobak och liknande produkter, Prop - Regeringen

Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. 2019-07-01 I propositionen före-slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156).