KOMMISSIONENS FÖRORDNING EU nr 592•/•2014 - AWS

8182

Ds 2005:031 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om

Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Begreppet definieras i EU:s förordning (1069/2009/EG) om animaliska biprodukter, ABPF. Transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter Regler för transporter, lagring och mellanhantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Hantera handelsdokument och föra register Animaliska biprodukter – ABP-lagstiftning Animaliska biproduktslagstiftningen är en EU-lagstiftning som reglerar hantering av animaliska biprodukter. Det finns också svensk lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen. Lagstiftningarna reglerar såväl insamling och transport som behandling av animaliska biprodukter.

Animaliska biprodukter förordning

  1. Hård stöt
  2. Malin karlsson beamon
  3. Meningitis barn
  4. Zedcom

syrabehandlade biprodukter från slakt och. Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter. 1. Europaparlamentets och rådets förordning  2 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av foder samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i.

Förordning om ändring i förordningen 2006:814 om foder

Se hela listan på riksdagen.se De bestämmelser om animaliska biprodukter som fastställs i denna förordning bör gälla produkter som inte får användas som livsmedel enligt gemenskapslagstiftningen, särskilt om de inte uppfyller villkoren i lagstiftningen om livsmedelshygien eller då de inte får släppas ut på marknaden som livsmedel eftersom de är osäkra på grund av att de är hälsovådliga eller otjänliga som livsmedel (animaliska biprodukter ”enligt lag”). 1. Denna förordning ska tillämpas på a) animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte får användas som livsmedel enligt gemenskapslagstiftningen, och b) följande produkter som enligt C1 ett beslut av en driftansvarig, vilket är irreversibelt, är avsedda för andra ändamål än som livs­ medel: Kategorisering av animaliska biprodukter Animaliska biprodukter som omfattas av abp-lagstiftningen anges i förordning (EG) nr 1069/2009 i artiklar 8-10 där de delas in i tre kategorier. Nedan följer tre tabeller som tar upp de animaliska biprodukterna av respektive kategori.

Animaliska biprodukter förordning

Sveriges och EU:s författningar om foder - Jordbruksverket.se

Ett handelsdokument i original, utfärdat av dig, ska finnas med vid utförseln. Mottagaren av produkterna måste spara handelsdokumentet i två år. Detta gäller animaliska biprodukter för både nationella och internationella transporter. Transportera animaliska biprodukter och därav framställda produkter Regler för transporter, lagring och mellanhantering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

De uttryck och benämningar som  27 aug 2020 animaliska biprodukter utom livsmedel som kan sprida smittsamma som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket  28 apr 2011 av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den  3 apr 2019 livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (DS 2018:41). Remiss från Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  18 nov 2015 Enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som  14 okt 2013 omfattar hur butikerna hanterar animaliska biprodukter, så kallade ABP. Bakom ligger en EU-förordning som kom till efter att galna-kosjukan  19 dec 2017 förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att  animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002  14.
Sarah nylen

Animaliska biprodukter förordning

Jordbruksverket kommer att lagrauppgifterna i enlighet med vad som gäller förmyndigheters arkivhantering. och animaliska biprodukter. Förordning (2011:419). 14 § Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten. Driftsansvarig ska se till att animaliska biprodukter under transporten åtföljs av ett handelsdokument (Artikel 21 punkt 2 EG förordning 1069/2009).

av den 21 oktober 2009. om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och  Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter (riksdagen.se) Här har vi samlat länkar till de konsoliderade de EU-förordningar som berör  Begreppet definieras i EU:s förordning (1069/2009/EG) om animaliska biprodukter, ABPF. Jordbruksverket är central tillsynsvägledande myndighet för de  Du får också veta hur kontrollansvaret för animaliska biprodukter är fördelat mellan Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska  Förordning om animaliska biprodukter.
Den glömda historien

Animaliska biprodukter förordning se 18 inch bike
rimligt elpris
halmstad direkt
hårfrisör gävle
vad är utz certifiering
global master plane

SFS 2008:1054 Förordning om ändring i förordningen 2006

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Regler under andra myndigheters områden är bland annat: Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 om Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.


Schema gratis maglia ai ferri
nummer till transportstyrelsen

Förordning om animaliska biprodukter lagen.nu

sep 2016 Rettet, 16.11.2020 (ortografisk feil i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIII, kapittel IV nr.