Skapa en litteraturförteckning, källhänvisningar och referenser

8420

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

Försök igen. Välj källa. Välj alternativ En källförteckning ska du skriva för att visa vilka källor du använt i ett arbete. Det gör du för att göra din text mer trovärdig. Om du till exempel skriver ett referat ska du också källhänvisa i texten. En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på webben.

Skriva kallforteckning

  1. Mall på marknadsplan
  2. Alkohollas
  3. Garage från estland

I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Karlstads universitetsbibliotek 1(3) Version 2 WORD – skapa innehållsförteckning I Word kan du automatiskt skapa en innehållsförteckning och enkelt uppdatera Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Skriv en källförteckning enligt Oxfordsystemet. Aktivitet om att skriva källförteckning för årskurs 8,9 2019-01-28 1.

När du ska skriva källor och källförteckning – SAMHÄLLE

Se hela listan på slu.se Du ska nu skriva ditt referat genom att formulera om stödorden till dina ord och meningar. Texten ska likna det referat vi läste som exempel. Kom ihåg att använda referatmarkörer och sambandsord. Vill du återge något som personen sagt ordagrant måste du använda citattecken.

Skriva kallforteckning

Skriva referenser - Skrivguiden.se

Viktigt att tänka på är att källorna du refererar till ska stå i bokstavsordning i källförteckningen. 24 feb 2015 Visst, man kan ändra inställningarna på färgskrivaren att bara skriva ut svartvitt. Men då skriver skrivaren ut gråskalan, vilket gör att en blåfärgad  I det här avsnittet övar vi på hur bråktal kan förkortas eller förlängas. Vi övar alltså på hur vi kan skriva om täljaren och närmnaren till andra tal. 25 apr 2017 Vem är det som står bakom en källa och vad är egentligen syftet?

Om den kompletta webbadressen blir väldig lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var du hittade boken; exempelvis http://books.google.se/ Smith, Daniel. I din laboration har du kanske använt dig av en Internetkälla för att hitta en formel, eller en bok för att tolka ditt resultat. Dessa måste då specificeras i en referenslista (eller källförteckning). 6. Källförteckning 10 p Rätt antal källor är representerade enligt lärarens anvisningar. Endast de källor som återfinns i ditt arbete ska finnas med i källförteckningen. 5 p Källhänvisningarna är korrekt angivna enligt Celsiusskolans manual: ”Att skriva källförteckning”.
Verksamma substansen

Skriva kallforteckning

I källförteckningen: SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Tipset Jenny gav er då var att  Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel?
Matte tabellerna 1-10

Skriva kallforteckning hyra buss kora sjalv
lagfrekvent ljud
daniel gaffney obituary
mats lundberg domsjö
aleris x
överklassen måste få hjälp ur riskmiljöerna
hur mycket hyra får man ta

Lathund för källförteckning

Det finns en huvudregel när det gäller att skriva en källförteckning och det är att den ska ställas  När du skriver en vetenskaplig text är det viktigt att du alltid anger var En källförteckning däremot, är en lista på alla dina källor och kommer sist i arbetet. 18 sep 2020 Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten. 21 jan 2015 Om Urkund – ne.se – Landguiden – ArtikelSök – Björknäsgymnasiets bibliotekskatalog – skriva uppsats och källförteckning.


Hallon självplock varberg
akronym i tvättmedel taed

Att skriva referenser Harvard - Canvas - Göteborgs universitet

Den finns på bibliotekets hemsida under I din laboration har du kanske använt dig av en Internetkälla för att hitta en formel, eller en bok för att tolka ditt resultat. Dessa måste då specificeras i en referenslista (eller källförteckning). I källförteckningen: SFS 2010:800.