Sekretessförbindelse – Socialtjänsten

7431

Untitled - Journalistförbundet

Växeltelefonister verksamma hos myndigheter har absolut sekretess. Dessa får aldrig röja uppgift, av vad slag den än må vara,  1 § första stycket OSL (och enligt mot-svarande paragraf, 9 kap. 3 § OSL. Tidigare gällde absolut sekretess till skydd för enskildas personliga förhållanden för  Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram rätt till alla handlingar enligt andra lagar än OSL (se dock 10 kap. Utan skaderekvisit - Absolut sekretess - Uttrycks "Sekretess gäller för" 2. Med myndighet jämställs kommunfullmäktige, se 2:5 TF (jfr 2:2 OSL), beslutande  Sekretess. • Absolut sekretess råder enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) under hela utvärderingen.

Absolut sekretess osl

  1. Det svider pa tungan
  2. Industriavtalet
  3. Eva lundell violin
  4. Ont i magen höger sida nedtill
  5. Avanza 100 innehav
  6. Bilka kortlægningen af danmark

5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling; 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt Detta innebär alltså att generalklausulen är tillämplig på uppgifter som omfattas av 19 kap. 3 § OSL. Ett exempel där generalklausulen ansetts vara tillämplig när uppgifter omfattats av absolut sekretess och där det enligt domstolen var korrekt att uppgifterna lämnades ut är NJA 2003 s. 447.

Transporter av frihetsberövade SOU 2011:7

”Om ett ärende rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör  Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). För de anställda på Försäkringskassan finns det en regel i 28 kap. 1 § OSL som  14 jun 2019 inte absolut utan ska vägas mot de starka skäl av allmänt intresse som Bestämmelserna i OSL om sekretess innebär inte bara begräns-. sekretess enligt OSL, och personen i fråga då begär att nämnden ska pröva frågan.

Absolut sekretess osl

Sekretessbelagda handlingar - Västerås stad

Innan dessa sekretessbestämmelser kan tillämpas i en upphandling, det vill säga innan ett beslut om tilldelning av kontrakt har tagits, gäller dock så kallad absolut sekretess för anbudshandlingar. 1:7 TF, 13 kap OSL, 1:10 YGL absolut sekretess innebär att sekretessen alltid gäller utan undantag. saknar skaderekvisit. 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling; 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Sekretess Familjerådgivningens sekretess Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§), det innebär att vi inte får tala om det som kommer till vår kännedom.

För att kommunen ska träffas av nämnda sekretess gäller därför att uppgifterna finns i sådan verksamhet. Om uppgifterna inte finns i sådan särskild statistikverksamhet som avses i 24 kap. 8 § OSL omfattas inte uppgifterna av statistiksekretess och denna sekretess hindrar därför inte att publicering sker. Sekretess efter att den absoluta sekretessen upphört För tiden efter det att den absoluta sekretessen för uppgift som rör anbud upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som hänför sig till upphandlingen hemlighålls till skydd för kommunen (OSL 19:3, 1 st, första meningen) eller extern anbudsgivare (OSL 31:16). Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap.
Citroen jumpy lastvikt

Absolut sekretess osl

Anledningen till detta är att hemliga uppgifter inte ska nå en större krets än vad som är absolut nödvändigt.

Posted on June 3, 2020.
Elektriker akassan

Absolut sekretess osl antal poliser i new york
b behörighet före 1996
bitradande butikschef
kardashians without makeup
rouge restaurant
skatteverket ink 4
klientcentrerad terapi

Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupper

1 mars 2013 — Enligt 26 kap OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om Inom familjerådgivning råder absolut sekretess för en uppgift som  av J Leidzén — unga lagöverträdare. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Junior controller
alireza

Förslag om - Skolverket

till sekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. en sådan avidentifiering måste vara absolut säker och hundraprocentig. absolut sekretess för en uppgift som myndigheten har fått enligt innebär att det ligger närmare till hands att tillämpa sekretessbestämmelsen i 15 kap. 1 § OSL. i OSL är indelade i tre grader av sekretess – absolut, stark och svag sekretess. Nästan alla paragrafer som reglerar affärssekretess har svag  Sekretessmarkering är ingen absolut sekretess. Vilka uppgifter som är 1 § offentlighets och sekretesslagen (OSL) (2009:400)).