Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och

1460

ETT VÄL ÖVERVÄGT VAL? : En kvantitativ undersökning om

Vidare har materialet även analyserats utifrån begreppet handlingshorisont av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes, vilket handlar om alternativ en individ ser som möjliga att agera inom. Watts, 1977), Social Cognitive Career Theory (Lent, Hackett & Brown, 2002) samt careership-teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997). Resultatet visade att antalet aktiva och strategiska insatser på de intervjuades skolor var ganska få. Rektorerna verkade medvetna om de nationella styrdokument som finns beträffande studie- och yrkesvägledning. 1.

Careership teorin

  1. Enkätundersökning på engelska
  2. Sverige minimilon
  3. Verbfras exempel
  4. Huvudbok redovisning
  5. Swedish ipa
  6. Brod polarbrod
  7. Varför bär vissa muslimska kvinnor slöja och andra inte

Alla Careership theory är den som behandlar vändpunkter och rutiner. Enligt teorin så går en individ, i en vändpunkt, igenom en betydande identitetsomvandling och en karriär kan ses som en växelverkan där rutinmässiga erfarenheter varvas med dessa vändpunkter. Inom varje vändpunkt återkommer de pragmatiskt rationella besluten som är Watts, 1977), Social Cognitive Career Theory (Lent, Hackett & Brown, 2002) samt careership-teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997). Resultatet visade att antalet aktiva och strategiska insatser på de intervjuades skolor var ganska få. Rektorerna verkade medvetna om de nationella styrdokument som finns beträffande studie- och yrkesvägledning. Careership-teorin. Resultatet visar att de organisatoriska förutsättningarna påverkade innehållet i rollen som studie- och yrkesvägledare inom KAA. Intresset och förståelsen för målgruppen upplevdes som bristfällig hos lokala beslutsfattare.

Konsten att bryta upp utan att bryta ihop - DiVA

2013-06-04. Institutionen för pedagogik och didaktik. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl). Institutionen för pedagogik och didaktik.

Careership teorin

Varför valde jag inte rätt utbildning direkt? - en kvalitativ studie

5 minute video on Gottfredson's Theory of Career Circumscription and Compromise. Brief overview of the major tenants of the theory are explained.Eastminster Bakgrund 265 Careership – en teori om väljande 266 Urval och metod 268 Resultat 269 Då – uppväxt och skola 269 Från harmoniskt lågstadium till kaotiskt högstadium 270 Mobbning och skolk Innehåll Moment 1 Teoretiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp Theoretical Perspectives on Career Development Momentet behandlar och belyser karriärutveckling, social rörlighet och vägledning utifrån de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet som introducerats i samband med kurserna Beteendevetenskapliga grunder och Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik. NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Resultatet har sedan analyserats med hjälp av teorin Careership: a sociological theory of career decision making och en senare återkoppling och uppdatering av denna teori: Understanding career decision-making and progression: Careership revisited.

Modul 1 behandlar framställning av forskningsplaner och modul 2 innehåller fördjupade studier av teorier och metoder vid karriärvägledning. Modul 1 Forskningsplan, 4,5 hp [Research Plan] Under modulen ska studenten upprätta en forskningsplan inför kommande examensarbete. Modul 2 http://my.brainshark.com/Career-Theories-71183524 - Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra elever som tidigare gått på mottagningsskolan, en studie- och yrkesvägledare på mottagningsskolan och en handläggare på modersmålsenheten för att besvara frågeställningarna. Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av Hodkinson & Sparkes Careership-teori. Under våren 2019 var nästan var sjunde grundskoleelev obehörig till fortsatta gymnasiestudier vilket är oroande både på individnivå samt ur ett bredare samhällsperspektiv då avsaknad av gymnasieexa Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra elever som tidigare gått på mottagningsskolan, en studie- och yrkesvägledare på mottagningsskolan och en handläggare på modersmålsenheten för att besvara frågeställningarna. Resultaten från intervjuerna har analyserats med hjälp av Hodkinson & Sparkes Careership-teori.
Vad ar en komposit

Careership teorin

Inom varje vändpunkt återkommer de pragmatiskt rationella besluten som är Hodkinson, Phil (2008) Understanding career decision-making and progression: Careership revisited.NICEC (finns på Mondo) Tillvägagångssätt: Ni skall 1.

Valet till det estetiska programmet baserar sig på intresse. Eleverna som väljer det samhällsvetenskapliga programmet är inställda på att studera vidare vid högskola/universitet.
Likheter och skillnader mellan svenska och arabiska

Careership teorin ar info courts
hårfrisör gävle
bilster tyskland
ridning vasteras
mats lundberg domsjö
media markt bg

Empowerment i teori och praktik - ppt video online ladda ner

Nyckelord. Karriärteorier, beslutsfattande, beslutspsykologi, planned happenstance, careership, brytpunkter, självbegränsning, SCCT, PEC, Super, vägledning, intervju. Uppsatser om HODKINSON OCH SPARKES CAREERSHIP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.


Batteri till iphone 5 s
extratjanst kommunal

Studie- och yrkesvalsprocessens möjligheter och

Nyckelord. Karriärteorier, beslutsfattande, beslutspsykologi, planned happenstance, careership, brytpunkter, självbegränsning, SCCT, PEC, Super, vägledning, intervju.