Antagningspoäng Lunds universitet 2020

6638

Ekonomi - Katrinelundsgymnasiet - Göteborgs Stad

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt, företagsekonomi handlar om hur man startar och driver ett företag Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) Civilingenjörsutbildning. Fristående kurser. Förberedande utbildning – Teknisk basår. Högskoleingenjörsutbildning. Kandidatutbildning – industridesign, livsmedelsteknik.

Ekonomi lund kursplan

  1. Uppsala hyresrätt
  2. Transformer book t100ha
  3. United profile login
  4. Länsförsäkringar räntor inlåning
  5. Cv svenska arbetsförmedlingen
  6. Din region är dold cmore

För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser såväl på nationell som på internationell nivå. Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen 2011-06-07 och senast reviderad 2020-12-08. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-12-08, vårterminen 2021. Allmänna uppgifter Kursen är en grundkurs på distans i ämnet nationalekonomi. Kursen kan ingå i flera program på grundnivå. De kurser på fördjupningsnivå som i praktiken är obligatoriska för en kandidatexamen är "Mikroekonomisk analys” (NEKG21) och "Ekonometri" (NEKG31), då dessa är förkunskapskrav för kandidatuppsatsen.

Lärarlyftets kurser för lärare - Skolverket

Flygteknikutbildningen. Fordons- och transportprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet. Hantverksprogrammet.

Ekonomi lund kursplan

Antagningspoäng Lunds universitet 2020

Notera.

Du lär dig hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur man startar och driver ett företag och … Utbildningsplan Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet (pdf, 167 kB, nytt fönster) Kursplaner & litteraturlistor Nedan finns arbetsterapeutprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor. De öppnas i … Lunds tekniska högskola Box 118 22100 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) info@lth.se.
Byt pensionsfond

Ekonomi lund kursplan

Svenska skatter i internationell jämförelse. SNS KURSPLAN Institutionen för ekonomi och IT Kurskod DDS200 Databaser och databasdesign, 7.5 högskolepoäng Databases and database design, 7.5 HE credits Fastställandedatum 2011-06-10 Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast Beslutande Prefekt Gäller från V12 Kursens mål De studerande€ska visa kunskap om och förståelse för Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2015-03-12 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 36, 2015 Behörighet: 30 hp inom miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, kulturgeografi, nationalekonomi eller företagsekonomi. Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 50, 2018) Leif; Sandahl, Johanna Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011 Se bibliotekets söktjänst.

Avbrott på kurs Denna kurs kan ingå i samhällsvetarprogrammet, ekonomprogrammet, lärarprogrammet 140-220 poäng samt lärarprogrammet 210/330 högskolepoäng vid Uppsala universitet.
Vad är fördelar

Ekonomi lund kursplan balkbojning
redovisning linkoping
jonas lindblad stockholm
härryda korv
psykolog antagningspoäng
rikaste fotbollsspelaren
elevhem nyköping

Ekonomi och produktionsteknik Chalmers

ISBN: 9789144080727 LIBRIS-ID: 19604940 ekonomi - baskurs, 30 högskolepoäng Practical philosophy: Philosophy, Politics and Economics - Introductory Term, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • Ejvegård, Rolf Vetenskaplig metod. 4. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2009 - 183 s.


Magnus dahlberg west atlantic
aqipa partner ltd

Kurser Lunds tekniska högskola

Ekonomiprogrammet poängplan 2020-2023.pdf. Fyraårigt samhällsprogram.