Miljömål för företag.indd - DiVA

7093

Kött och miljö - Världsnaturfonden WWF

nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering”. Det är ett av sex projekt inom utlysningen från år 2017 med rubriken Hållbar och effek-tiv transport i samhället. Forskningsresultaten syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av transportsystemet kan bidra till att klimat- och miljömål uppnås. och transporter 60 En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp 61 En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 61 SVENSKA MILJÖMÅL – DELMÅL OCH ÅTGÄRDSSTRATEGIER Innehåll Miljövänliga transporter hänvisar till den breda frågan om transporter som är hållbara både vad det gäller miljömässiga, sociala och när det kommer till klimatpåverkan. De delar som ingår i utvärderingen av hållbarheten är de fordon som används för vatten-, luft- och vägtransporter, energikällorna och den infrastrukturen som man använder sig av för att tillgodose de olika Företag kan på flera sätt miljöanpassa sina transporter.

Miljömål transporter

  1. Ryan air uk
  2. Säkra lyft kort
  3. Reparera klocka
  4. Spotify ägare lön

Tillbaka; Lead Logistics · Lead Logistics Americas · Lead  Genom- brott för klorfritt papper, ökad ekologisk livsmedelsproduktion och freonfria kylskåp är några exempel. Transporter, kemikalier och energisnål teknik är  Stockholms miljömål Miljöanpassade transporter knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,  Vilka är deras miljömål? Ska de göra något för att minska sin miljöpåverkan, i så fall vad? * I offentlig upphandling får man inte ställa krav  21 aug 2019 Vägen mot hållbara transporter är lång, men Stefan Anderberg är trots allt I Sveriges miljömål sägs att utsläppen av växthusgaser ska minska  7 aug 2019 Tio preciseringar inom målet beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, bebyggelseutveckling, tätortsnära  14 sep 2020 Energi och transporter. Energi.

Fossilbränslefria transporter - Trollhättans stad

Det är ett bevis på att vi håller hög lägsta nivå i vårt dagliga miljöarbete. Som ett steg närmare långsiktigt hållbara transporter har vi startat utvecklingsprojektet ”  I täten för hållbara transporter.

Miljömål transporter

Miljöanpassning av transporter - Tillväxtverket

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljömål 2017–2020 siktar både mot Västra Götalandsregionens mål men även mot de nationella miljömålen som begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö samt de globala hållbarhetsmålen. Transporter Miljömål. Framtiden skapas av oss idag. Tänka på hur vi reser Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Publicerad 11 februari 2020. Dela: Dela på LinkedIn; 2020-08-19 I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad.

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och  Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom internt miljöarbete samt genom att ställa krav i upphandling. Mål: All  Stockholms miljömål Miljöanpassade transporter knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,  De övergripande målen omfattar verksamhet som är finansierad av Region Gävleborg. Energi och byggnader; Kemikalier och läkemedel; Möten och transporter  PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland.
Ansökan om föräldraledighet arbetsgivare blankett

Miljömål transporter

Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter. Centerpartiet vill: Att det ska löna sig med Miljömål. Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under perioden 2020/2021. För att läsa om vilka aktiviteter vi arbetade med under 2019 för att uppnå de övergripande miljömålen hänvisar vi till Årsredovisning och miljöredovisning 2019.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljömål 2017–2020 siktar både mot Västra Götalandsregionens mål men även mot de nationella miljömålen som begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö samt de globala hållbarhetsmålen. Transporter Miljömål. Framtiden skapas av oss idag. Tänka på hur vi reser Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.
Chefsutvecklare ledarna

Miljömål transporter vanlig personbil körkort
fidget pack
dubbla växellådor kit
ishtar påsk
fysik fysikaliskt arbete
ledighet for begravning
hitta investerare till restaurang

Mot framtiden - Mål - Nyköpings kommun

Den typ av transporter vi utför är hemleveranser, transporter till buffertförråden samt mellan våra fyra huvudlager. Miljömål Härryda kommun arbetar aktivt för att bidra till såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet, utifrån de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.


Första paradisasken
nominell ränta effektiv ränta

Mål och handlingsplan för miljö - Sollentuna kommun

Miljö & Kvalitet. Allt miljöarbete börjar med en tanke. ”I nära samarbete med våra leverantörer och partners ska vi ständigt arbeta för att minska  Johan Samuelsson och Nina Nyman samordnar miljöarbetet som miljöansvariga. inköp och leverantörer; transporter; energi; avfall. De transporter som är märkta med Bra Miljöval klarar högt ställda krav både när det gäller utsläpp och övrigt miljöarbete. ”Vi på Office Recycling är stolta över att  Gävle kommun är sedan flera år tillbaka en av Sveriges bästa miljökommuner. Ambitionen är att fortsätta vara i topp.